Thorn Athletic v BSC Glasgow

Thorn Athletic v West Park

Thorn Athletic v Rossvale

Thorn Athletic v Glenvale

Thorn Athletic v Harmony Row

Thorn Athletic v Kilsyth Athletic

Thorn Athletic v Stenhousemuir Community

Thorn Athletic v Milton

Thorn Athletic v Westerlands

Thorn Athletic v Glasgow University